Spela videoklipp
ShareGuard99_logot_reg_White color-on-transparent

Individuellt luftrenings- och isoleringssystem för hälso- och sjukvårdsinrättningar

Den nya standarden för infektionskontroll vid luftburna infektioner

Isolera och rena

ShareGuard99® är en innovativ medicinteknisk produkt för isolering av patienter med luftvägsinfektioner. Den är avsedd att förhindra överföringen av luftburna sjukdomar i hälso- och sjukvårdsinrättningar genom att minska spridningen av aerosoler och droppar som härstammar från patienten och behandlingsåtgärder (t.ex. slemsugning, icke-invasiv ventilation osv.). Den är kompatibel med annan vårdutrustning, såsom utrustning för syrgasbehandling och patientövervakning.

Standardiserad och godkänd medicinteknisk produkt i Europa.

Patentsökt innovation.

Smittsamma aerosoler kan sväva i luften i flera timmar
Smittsamma virus finns i stora mängder i små aerosoler, i vilka de kan hållas i luften i timmar och färdas flera meter. Dessa aerosoler kan tränga djupt in i luftvägarna, vilket orsakar infektion.
De flesta partiklar som vi andas ut är aerosoler

En betydande majoritet av partiklarna som bildas vid andningsfunktioner (såsom andning, tal och hosta) är aerosoler. Till exempel vid tal produceras 100–1 000 gånger mer aerosoler än droppar.¹

Patogener som sprids via respiratoriska aerosoler:

1 DOI: 10.1126/science.abd9149
Den högsta nivån av infektionskontroll
Den högsta nivån av kontroll över en risk uppnås genom att helt eliminera risken. ShareGuard99® gör detta genom att både isolera källan (patienten) och aktivt avlägsna de smittsamma aerosolerna och förhindra dem från att komma ut i rumsluften.
001_PNG_141122-17
Förhindra över 99 % av aerosoler från att någonsin komma ut i luften
Luftrenings- och isoleringssystemet ShareGuard99® har bevisligen förhindrat > 99%² av utandade aerosoler från att komma ut i rumsluften, likvärdigt med FFP3.

2 Baserat på den analys som utförts av VTT, rapport: VTT-CR-00531-22

Kostnadseffektivt sätt att öka säkerheten och kapaciteten

 Se videon för hur det fungerar.

Spela videoklipp

Nordisk kvalitet

ShareGuard99® är en medicinteknisk produkt som utvecklats och tillverkas i Finland av de bästa proffsen inom sitt område. Den har tilldelats Design From Finland-märket som bevis på professionell, ansvarsfull och användarcentrerad finsk design. Företag som har fått märkningen visar öppet strukturen i sin produktionskedja och tillverkningsland. Förutom höga kvalitetsstandarder är nordisk design känd för sitt enkla och stilrena utseende, som båda finns i ShareGuard99®.

Nordisk kvalitet

ShareGuard99® är en medicinteknisk produkt som utvecklats och tillverkas i Finland av de bästa proffsen inom sitt område. Den har tilldelats Design From Finland-märket som bevis på professionell, ansvarsfull och användarcentrerad finsk design. Företag som har fått märkningen visar öppet strukturen i sin produktionskedja och tillverkningsland. Förutom höga kvalitetsstandarder är nordisk design känd för sitt enkla och stilrena utseende, som båda finns i ShareGuard99®.

MINSKA SMITTÖVERFÖRINGEN

ShareGuard99® minskar signifikant risken för infektion via luftburen överföring, jämfört med användning av enbart personlig skyddsutrustning.

PATIENTPRIORITERING

Möjliggör att isoleringsrum för patienter med luftburna infektioner kan hållas tillgängliga t.ex. för immunsupprimerade patienter.

MINSKA KOHORTERINGSBEHOVET

Minskar behovet av kohortering och möjliggör ett bättre utnyttjande av utrymmen och personalresurser.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Intuitiv och enkel att använda.

SÄKER DESIGN

Avrundad design utan utskjutande delar möjliggör säker patientvård. Lätt att avlägsna i nödsituationer.

HÖG KVALITET

Standardiserad och godkänd medicinteknisk produkt.

MINIMALT TILL INGET UNDERHÅLL

6 månaders kontinuerlig driftstid.

MYCKET EFFEKTIV

Partikelfångande effekt >99%,
filtreringseffekt >99,95%.

OBEROENDE TESTAD

Dokumenterad effektivitet, testad av ett av de ledande forskningsinstituten i Europa.²

JUSTERBAR

Passar på sjukhussängar som är 700–900 mm (27–35″) breda.

TYST

Med en ljudstyrka på 49 dBA är ShareGuard99® lika tyst som ett vanligt kylskåp.

PROFESSIONELL

Utvecklad av ett team av experter på medicintekniska produkter samt hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer

Lätt att använda, montera och underhålla

ShareGuard99® kräver minimalt underhåll på daglig basis och kan användas kontinuerligt i 6 månader tills filtret behöver bytas ut.

Vi kommer att vara på Medica!

Du hittar oss från den Finska paviljongen, i hall 15 K07. Besök vår avdelning och kontakta oss gärna för att boka ett möte.

vipuvoimaa-sv
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS
2560px-Business_finland_logo

Stöd från EU och Business Finland

Samarbetet med Business Finland har spelat en betydande roll i utvecklingen av ShareGuard99®. Business Finland har stöttat de första 9 månaderna av innovationens FoU-fas.

I augusti 2021 beviljade Tavastlands Närings-, trafik- och miljöcentralen projektet statsunderstöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsamhet (9/2014). EU-program: Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Finlands strukturfondsprogram.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna i alla frågor. Fyll i kontaktformuläret nedan eller kontakta oss direkt via medföljande information. Vi återkommer inom en arbetsdag.

Sharkmedical Innovations

Sharkmed Oy

Martinsyrjäntie 8 A3
05810 Hyvinkää
Finland

customerservice@sharkmedicalinnovations.com

+358 (0)19 414 581

Vårt uppdrag är att hjälpa professionella att rädda fler liv, effektivare och säkrare.