Om oss

Vårt uppdrag är att hjälpa professionella att rädda fler liv, effektivare och säkrare.

På Sharkmedical Innovations är vi mycket stolta över det vi gör. Som erfaren hälso- och sjukvårdspersonal och experter på medicintekniska produkter ägnar vi oss åt att tillhandahålla innovativa medicinska lösningar av hög kvalitet som bidrar till att rädda fler liv, säkert och på ett effektivare sätt. Vår prioritet är att våra innovativa lösningar lever upp till de högsta kvalitetsstandarderna – eftersom det handlar om liv.

Vi är specialiserade på utveckling, tillverkning och återförsäljning av medicintekniska produkter samt akutsjukvårdsutbildning.

Sharkmedical Innovations är en del av Sharkmedical-koncernen, som är specialiserad på utveckling, tillverkning och återförsäljning av medicintekniska produkter samt akutsjukvårdsutbildning. Moderbolaget, Sharkmedical, är en kvalificerad tillverkare av medicintekniska produkter som uppfyller ISO-standarderna 13485 och 9001. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av livräddande innovationer inom vårdsektorn och akutsjukvårdssektorn.

Sharkmedical (Sharkmed Oy)
Sharkmedical Training Oy

Vår vision är att bli en betydande leverantör av lösningar tack vare våra livräddande innovationer.

Tilliten hos våra kunder som har höga förväntningar samt vår höga kundnöjdhet bevisar att vi är på rätt spår. Vi tror uppriktigt, med all vår professionella kunskap, att dessa innovationer kommer att hjälpa våra kunder att arbeta säkrare och effektivare i sitt dagliga krävande arbete med patienter.

Våra värden

Pålitlighet

Vi vill vara en pålitlig partner för våra kunder och utveckla långsiktiga kundrelationer. Vi strävar efter en kontinuerlig och öppen kommunikation med alla våra intressentgrupper. Dessutom innebär pålitlighet för oss att de produkter och tjänster vi tillhandahåller är pålitliga och högklassiga.

Samhällsansvar

Genom vår verksamhet vill vi underlätta våra kunders arbete, minska hälsovårdskostnaderna och på lång sikt främja människors hälsa. Detta gör vi genom att introducera högklassiga, innovativa och ansvarsfullt producerade produkter på marknaden. Vi följer lagstiftningen, minimerar miljökonsekvenserna av vår verksamhet och agerar etiskt korrekt.

Yrkeskunskap

Vi är stolta över yrkeskunskapen hos vår personal. Vi vill ge våra kunder tillgång till vår gedigna yrkeskunskap och kompetens inom akutvård.

Kundnöjdhet

En nöjd kund är det viktigaste målet med vår verksamhet. Vår verksamhet är baserad på förståelse för kundens säkerhetsmiljö och därigenom också på individuell service. Kontinuerlig utveckling av verksamheten på ett sätt som gynnar kunderna är av största vikt för oss.

Sharkmedicals kvalitetspolicy

Sharkmedical Innovations verksamhet styrs starkt av vårt företags värderingar. Vår kvalitetspolicy utgår från att vi identifierar våra intressenters behov och förväntningar och genom att uppfylla och överträffa dessa säkerställer vi att intressenterna är nöjda. Vi känner också till de lagar som reglerar vår verksamhet samt myndigheternas krav och agerar på ett sådant sätt att kraven uppfylls. Vi tar hand om personalens välbefinnande, hälsa och säkerhet.

Hela vår personal har åtagit sig att arbeta i enlighet med kvalitetspolicyn, och vi utvärderar och analyserar ständigt vår verksamhet; vi arbetar i enlighet med principerna för kontinuerlig förbättring. Vi kräver också att våra partner förbinder sig att följa samma principer. Företagets arbetssätt beskrivs i kvalitetsmanualen som innehåller verksamhetsanvisningar som all vår personal följer.

Topi Haikala, verkställande direktör

Kontakta oss – vi är här för er

Younass Idrissi

Topi Haikala

Verkställande direktör
+358 (0)500 505 295

Jussi Ylönen

Försäljningschef
+358 (0)44 5026 514

Katja Hakola

Kundtjänstchef
+358 (0)45 6453 100

Pasi Teräväinen

Projektchef
+358 (0)19 414 581